Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
96 postów 808 komentarzy

Blog Naczelnego

Naczelny - Naczelne (Primates) – rząd ssaków łożyskowych charakteryzujących się najlepiej wśród wszystkich zwierząt rozwiniętym mózgiem. (Wikipedia)

Nowy horyzont

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ruch Narodowy skazany jest na sukces. Nawet ktoś niezainteresowany, lub niechętny idei narodowej musi dostrzec jej renesans.

Na dodatek rolę grają obiektywne, nieubłagane prawa demografii: ze sceny politycznej stopniowo, acz nieodwołalnie schodzą pokolenia skażone mrokiem PRLu.

Wydawałoby się, że pozostaje na zwycięstwo narodowców tylko cierpliwie poczekać… Jednak przed nimi parę zagrożeń. Widać też słabości. Nie natknąłem się dotąd na dotyczącą tych kwestii publiczną dyskusję. To przynagla do ich wymienienia.


Dobry początek

Ruch Narodowy jako partia polityczna narodził się w organiczny, oddolny sposób. Wywodzi się z Marszu Niepodległości, jednoczącego patriotyczne środowiska i organizacje, a przede wszystkim dziesiątki tysięcy Polek i Polaków, zjeżdżających 11 listopada do Warszawy. Przede wszystkim ludzi młodych, bez kompleksów, o mentalności nowoczesnej, ukształtowanej już po przemianach ustrojowych ubiegłego wieku.


(Wszech)Polacy na salonach, czy „barbarzyńcy u bram”?

Pragnienie młodego pokolenia, by odgrywać podmiotową rolę w życiu społecznym, a więc i politycznym, stanowi dla obecnych elit zagrożenie. Choć po zmianie ekipy rządzącej ustały agresywne prowokacje wobec narodowców, trudno nie zakładać, że pozycjonujący się wcześniej na prawo od ściany[1] PiS jedynie taktycznie poluzował smycz, a Ruch Narodowy będzie, lub nawet już jest (sprawa roszczeń żydowskich) wykorzystywany instrumentalnie, i że są gotowe scenariusze jego błyskawicznego zmarginalizowania.

Rosnące znaczenie Ruchu Narodowego, szczególnie w perspektywie deklarowanej przez niego wielowektorowości stosunków międzynarodowych, będzie go też narażało na zainteresowanie agentury krajów i środowisk dotychczas traktowanych przez polskie rządy po macoszemu, i zarazem na niechęć dotychczasowych wyłącznych sojuszników.

Wydaje się, że w najbliższym czasie już nie post-lewica - waląca się pod immanentnymi sprzecznościami i coraz mniej atrakcyjna dla oportunistów - ale bezpośredni aktorzy sceny politycznej będą głównymi antagonistami Ruchu. A do znanego z mediów społecznościowych „zaorywania” przeciwników dojdą metody walki politycznej mniej subtelne i widowiskowe - jak choćby prowokacja i korupcja.

Wszystko to wymagać będzie odporności i dojrzałości politycznej. Najlepiej, by Ruch Narodowy jak najszybciej wybił się na niezależność, a przynajmniej miał zapewnione minimum bezpieczeństwa formalno-prawnego i finansowego. Konieczne jest także zadbanie o samoobronę wewnętrzną, oraz zewnętrzną sprawność informacyjną (ideową i medialną).


Struktury

Fenomen Ruchu Narodowego polega między innymi na tym, że jest on ruchem ideowym, społecznym i autentycznym, a jednocześnie, dzięki tworzącym jego szkielet kadrowym organizacjom (MW i ONR), posiada utalentowanych i kompetentnych działaczy, i wychowuje następnych. Same zalety, prawda?

Otóż nie. Dwie główne organizacje - Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny - siłą rzeczy charakteryzują się młodzieńczym radykalizmem oraz elitarnością. Te cechy pozwoliły im przechować narodowy depozyt i zainicjować narodowe odrodzenie. Teraz jednak mogą budowę szerszych, niezależnych struktur partii utrudniać (młodzieńczy radykalizm nie idzie zwykle w parze z dojrzałą cierpliwością i elastycznością, a elitarność ma aspekt ekskluzywizmu).
Do tego dochodzi obecna we wszelkich instytucjach inercja i obawa przed zmianą.

Można też się spierać, czy jeśli chodzi o skuteczność formowania działaczy, szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna?

Znamy z mediów osoby o poglądach zdecydowanych, sprawdzone w działalności od lat - by wspomnieć choćby pp. Bosaka i Winnickiego. Ale z drugiej strony, po wejściu do Sejmu kilku posłów od Ruchu odeszło.

Zdarzają się też informacyjne kiksy, w rodzaju anachronicznych wynurzeń rzecznika MW[2] o „separatyzmie rasowym”. Choć sporadyczne, to jednak trudno nie odnieść wrażenia, że nie ma dymu bez ognia i że nawet radykalizm miewa swoich radykałów. Na dodatek tego rodzaju potknięcia są medialnie bardziej atrakcyjne, niż sam Ruch Narodowy, i potrafią skutecznie niszczyć - lub w najlepszym przypadku na długo deformować - jego przesłanie ideowe i wizerunek.

Organizacyjny szkielet Ruchu Narodowego, który wciąż stanowią Wszechpolacy i ONR, powinien jak najszybciej „nabrać ciała” w postaci działaczy, członków i aktywnych sympatyków także spoza tych organizacji, a przede wszystkim spośród osób w wieku przekraczającym obecną średnią.


Program

Konia z rzędem temu, kto za jednym posiedzeniem przeczyta od deski do deski program Ruchu Narodowego. Za mało w nim lukrowanego pustosłowia, za dużo nie spotykanych w programach innych ugrupowań konkretów. Tu i tam niepotrzebna w tego rodzaju dokumencie aksjologia i dowodzenie, że nie jest się wielbłądem.

Ale jeśli wziąć pod uwagę, prócz programu, deklaracje ideowe budujących Ruch organizacji, oraz wypowiedzi liderów - znajdzie się też trochę niedopowiedzeń, a nawet sprzeczności.

Na przykład warto by było doprecyzować, jak rozumieć „silne państwo”. Czy jest to państwo omnipotentne, nadzorujące jak najwięcej aspektów życia obywateli? A może państwo-minimum, dbające przede wszystkim o obywateli wolność? A może, na zupełnie innej płaszczyźnie, „państwo mocne nie w bezwzględności, ale realizowanych wartościach”?[3]
Niezbyt to jasne.

Podobnie „naród” - pojawia się niekiedy w kontekstach niepokojących. Na przykład jako „najwyższa wartość ziemska”.[4] Takie ujęcie wydaje się jaskrawo sprzeczne z deklarowaną jako fundament Ruchu Narodowego katolicką nauką społeczną, która ma z natury rzeczy charakter personalistyczny.[5]

Także ustrój życia ekonomicznego nie jest w programie wyłożony zbyt jasno, a spotykane w wypowiedziach liderów piętnowanie „konsumpcjonizmu, egoizmu, indywidualizmu” nie tylko wydaje się być w kontradykcji do wspominanego od czasu do czasu celu „życia szerokiego”, ale i niepokoi tonami żywcem przeniesionymi z epoki słusznie minionej.

Tymczasem odbarczenie gospodarki - poprzez likwidację nadmiaru regulacji, uproszczenie prawa, redukcję biurokracji - mogłoby, jak pokazał nie tak przecież odległy okres transformacji, uwolnić ogromną energię i inicjatywę społeczną. Jeśli dla urzędników, nie widzących w tej chwili swojego miejsca nigdzie poza państwowym stanowiskiem, takie podejście otwierałoby nowe perspektywy - nawet aparat biurokratyczny mógłby te zmiany poprzeć. Wychodziłoby to też naprzeciw oczekiwaniom młodych wolnościowców.


Konkluzja

Zastanowienie się nad zagrożeniami i szansami Ruchu Narodowego prowadzi do wniosku, że te pierwsze można by zminimalizować, a te drugie lepiej wykorzystać, gdyby Ruch posiadał coś w rodzaju niezależnego politycznie zaplecza eksperckiego.

Głos kompetentnych intelektualistów - koniecznie z autorytetem, niekoniecznie działaczy partii - byłby lepiej słyszalny choćby przez to, że nie dawałby się łatwo kwalifikować jako element doraźnej gry politycznej. Miałby z tej racji większą wagę i dla mediów, i dla osób poddanych niechętnej Ruchowi, medialnej dezinformacji. A przecież polityczne zmagania toczą się także o serca i umysły zdezorientowanych Polaków.

Tego rodzaju, choćby nieformalny, ale jednak think tank mógłby, nie wchodząc w kompetencje Rady Politycznej Ruchu Narodowego, pomagać w wytyczaniu i precyzowaniu teoretycznych aspektów linii programowej.

Dorobek naukowy i wiedza osób tworzących tego rodzaju ciało wspierałyby idee, które realizuje i rozwija Ruch Narodowy. Jednocześnie zapewniałyby ich spójność, niesprzeczność i zgodność aksjologii z pragmatyką.

Osoby z tego środowiska byłyby też właściwe do prowadzenia polemik naukowych (bądź wykazania, które polemiki nie mają z naukowością nic wspólnego) z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami propagandowymi, stanowiącymi największe zagrożenia wizerunkowe lub ideowe.

Byłoby to miejsce także dla duchownych.

Tylko gdzie znaleźć taką elitę elit, gotową bezinteresownie, w pierwszym szeregu postawić swoje nazwisko i autorytet, poświęcić energię i czas?..

Przypisy:

[1] „W 2002 roku radykałowie otrzymali w wyborach przeszło 30 procent. W tej chwili ich notowania są nieco mniejsze. Ale jeżeli w Polsce dojdzie do sytuacji, w której połączą swoje siły, nie w jakiejś rewolucji, nie w wystąpieniach ulicznych, w wielkich strajkach, tylko przy urnie wyborczej, całkowicie wykluczeni z częściowo wykluczonymi, dwie wielkie grupy społeczeństwa, to będziemy mieli rządy Samoobrony, być może LPR-u (to też formacja radykalna) i rozwścieczonych swoim losem postkomunistów [...] Podkreślam raz jeszcze: istnieje niebezpieczeństwo zdobycia władzy w Polsce przez radykałów.” Wykład Jarosława Kaczyńskiego wygłoszony w Fundacji im. Stefana Batorego w dniu 14.02.2005

[2] Zob. Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej: Nie jesteśmy rasistami, ale separatystami rasowymi. Oczywiście znalazło to natychmiastową kontrę liderów RN: Narodowcy odcinają się od słów Pławskiego.

[3] „Najogólniejszym określeniem prawicowego ideału politycznego jest hasło «silnej władzy», rozumiane wszelako w kontekście jej uźródłowienia i prerogatyw osobistych suwerena politycznego (niezależności od chwiejnych opinii mas i od innych organów państwa) oraz sposobu sprawowania przywództwa, nie zaś przedmiotowego zakresu sfery zainteresowań państwa. Regułą na «prawicy» jest właśnie zawężenie sfery politycznej oraz jej ścisłe oddzielenie od sfer przed- i niepolitycznych (duchowej, rodzinnej, społecznej, ekonomicznej), toteż typowym dla «prawicy» hasłem jest «rząd ograniczony», a typowym działaniem – przeciwstawianie się wszędobylskiej ingerencji biurokratycznego «Lewiatana».”
Prof. Jacek Bartyzel: Próba teoretyzacji pojęcia «prawica»

[4] „Naród, rozumiany jako trwała, organiczna wspólnota kulturowa pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych, stanowi dla nas najwyższą wartość doczesną.” Polska Jutra. Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego (pkt. 2)

[5] „Personalizm tomistyczny uczy, że celem społeczeństwa [z kontekstu chodzi o społeczności każdego poziomu, od rodziny po ludzkość, a więc i o naród - dop. Naczelny] jest umożliwienie każdemu z jego członków jak najlepszych warunków życia i rozwoju; że zatem człowiek, osoba ludzka, jest celem społeczeństwa, nie społeczeństwo celem człowieka.”
J. M. Bocheński: ABC tomizmu, Londyn 1950 r., s. 70

KOMENTARZE

 • Polonia oczekuje na wsarcire
  a sama nic nie robi.
 • @wercia, Nigdzie na sztandarach nie jest napisane JAKIEGO NARODU i RODU są te organizacje "narodowe" ?!
  .


  Krew jakiego Rodu płynie w prowodyrach tych "narodowych" organizacji?


  Skąd są finansowani lub od kogo dostaja/biorą fundusze ???
  Czyżby szykowała się następny nóż w plecy, następny OKRĄGŁY STÓŁ, następna ZDRADA ?????  Dobre gadanie i symbole to za mało!!  Chociaż ci co posiadają Wiedzę POZNAJĄ ICH PO SYMBOLACH lub czynach.  .
 • WPS
  Szanowny Panie Ryszardzie,

  dostrzegam w pana tekście dotyczącej Ruchu Narodowego sporo uproszczeń lub wręcz nieprawdziwych stwierdzeń.

  Oczywiście dobrze jest, że porusza pan problem RN i słuszne jest pana podkreślenie obiektywnej konsekwencji demograficznej oraz zasygnalizowanie zagrożeń przed jakim stoi RN.

  Nie pisze pan jednak o najważniejszym, a mianowicie o tym, że w obecnym kształcie organizacyjnym, personalnym i programowym RN jest całkowicie wykreowanym i kontrolowanym ruchem przez ośrodki atlantycko-syjonistyczne.

  Większość zachowań publicznych i politycznym RN jest w rzeczywistości sprzeczna z polskim interesem narodowym.

  Zewnętrzni scenarzyści polityczni doskonale rozpoznali, że partyjna karuzela pomagdalenkowa się w końcu wyczerpie i wtedy Polacy naturalnie zainteresują się ideologią i programem społeczno-gospodarczym nawiązujących do dorobku międzywojennego i późniejszego ruchu narodowego lub chadecko-narodowego ( o tym kilkanaście lat temu debatowano wielokrotnie w Fundacji Batorego, ale inspiracje zapewne przyszły z zagranicy).

  Odpowiedzią na tę pokoleniowo-demograficzną reorientację Polaków wzmacnianej pod wpływem doświadczeń pomagdalenkowej kolonizacji Polski jest właśnie wykreowanie w pelni kontrolowanego tzw. Ruchu Narodowego.

  Jego największe wady:

  1. Brak sztafety pokoleń, co dawałoby dojrzałość programową i taktyczną

  2. Jawnie antyrosyjska orientacja zgubna długookresowo dla Polski.

  3. Bezkrytyczny proatlantyzm ( pomimo koniunkturalnej retoryki antyamerykańskiej)

  4. Brak programu społeczno-gospodarczego zastępowanego hasłowością i życzeniowością. Program w zasadzie neoliberalny pomimo hasłowej anty wolnorynkowości.

  4. Bezkrytyczny stosunek do haniebnej roli KK w przygotowaniu transformacji i w uczestniczeniu w niej jako wywianowanego beneficjenta

  5. Bardzo duże zinfiltrowanie środowisk kierowniczych RN przez środowiska żydowskie.

  6. Posługiwanie się symboliką ułatwiająca interpretować ruch narodowy jako totalitarystyczny i krypto faszystowski.


  Aneks:

  https://www.youtube.com/watch?v=HFPcUW6j2eI

  https://www.youtube.com/watch?v=ueTvHwWikRo

  https://www.youtube.com/watch?v=C4QIaP_vfTY&t=

  https://www.youtube.com/watch?v=6m5ZhVE7bWc&t=1039s

  https://www.youtube.com/watch?v=RCf0R8zf_cM&t=6s
 • @Krystyna Trzcińska 17:29:27
  Szanowna Pani,

  Samym "tropieniem Żyda" jeszcze nic nie zbudowano. Ale co kto woli...

  Kłaniam się,
  "Naczelny"
 • @stanislav 18:05:55
  Szanowny Panie,

  Autor komentowanego wpisu nie jest bynajmniej Panem Ryszardem - ma jedynie taki nick - "Naczelny".

  Dziękuję za uwagi.

  Ad 2 - RN bynajmniej nie jest antyrosyjski, choć być może nie ma ochoty rozmawiać z ośrodkami tzw. "ruskiej agentury".

  Ad 5 - bardzo proszę o, na ile to możliwe, konkrety. Tu, lub we wiadomości prywatnej. Wszyscy zdajemy sobie spawę, że wekslowanie wszystkiego na Żydów jest taktyką nagminnie stosowaną przez prowokatorów.

  Kłaniam się,
  "Naczelny"
 • @Krystyna Trzcińska 17:29:27
  "Skąd są finansowani lub od kogo dostaja/biorą fundusze ???"

  https://stopnacjonalizmowi.wordpress.com/2014/11/24/kreml-i-front-narodowy/
 • "Nauka nie poszła w las tylko w nas"
  Ruch Narodowy to element globalnego syjonistycznego układu, któremu się wydaje, że rozpracował Polskę i Polaków w sposób kompletny i zupełny i ma na każdą sytuację rozwiązanie co najmniej na sto lat do przodu. Ale w dobie internetu Polacy jako zdolny i pracowity Naród uczą się szybko, a wręcz szybciej niż inni, a wśród nich ich/nasi wrogowie. Nauczyli się też tego, czego im/nam do tej pory brakowało - wyrachowania.
 • Z KK mało komu już po drodze.
  Fragment punktu 1 deklaracji ideowej Obozu Narodowo-Radykalnego tej treści: Podkreślając ogromną rolę katolicyzmu, będącego ponad tysiącletnim czynnikiem kulturotwórczym, filarem polskości i ostoją tożsamości narodowej, postulujemy wizję Wielkiej Polski jako państwa przenikniętego duchem katolickim.

  wskazuje na chęć dalszego dzielenia narodu polskiego wedle katolickiej doktryny wstawianej do prawodawstwa państwa. Dla mnie taka postawa określa was jako kontynuatorów zużytego już doszczętnie PiS.

  Doktryna KK była przez 30 lat regularnie używania do skłócania Polaków. Warunkiem naszego istnienia jest sklejanie tego co podzielone, a tego z KK na sztandarach uczynić się nie da.
 • Piotrze
  Powtórzę zastrzeżenia tyczące ideowości RN. Nie da się zbudować spójnej idei na bazie narodowej. Połamał sobie na tym zęby już Dmowski.
  Przyznaję wszak, że w naszych obecnych warunkach, idee narodowe mogą być pożyteczne i i służyć pobudzeniu w odrzuceniu nachalnej ideologii judaizmu.

  Jakoś nie mam zaufania do przywódców RN - Winnickiego, Bosaka itp. Z kolei Kowalski - jest za słaby intelektualnie.
  Z RN można by wiązać nadzieję przy takich ludziach jak Krzysiek Tuduj - do niego mam zaufanie.

  Swego czasu, jeszcze za Nowego Ekranu, sugerowałem Oparze powołanie forum dyskusyjnego o polskości. Chyba przedwcześnie - on miał wtedy kasę i myślał, że jest w stanie coś zrobić.
  Wyszło - jak wyszło.

  Ale możemy wrócić do pomysłu: może dyskusja publiczna z nagraniem - Cywilizacja Polska - Ruch Narodowy?

  Jestem w stanie się podjąć takiego wyzwania.
 • Ruch Narodowy- pokolenie w średnim wieku
  "Tymczasem odbarczenie gospodarki - poprzez likwidację nadmiaru regulacji, uproszczenie prawa, redukcję biurokracji - mogłoby, jak pokazał nie tak przecież odległy okres transformacji, uwolnić ogromną energię i inicjatywę społeczną. Jeśli dla urzędników, nie widzących w tej chwili swojego miejsca nigdzie poza państwowym stanowiskiem, takie podejście otwierałoby nowe perspektywy ..."

  Deregulacja rzeczywiście uwolni ogromną energię korporacji, bankierów, pospolitych oszustów i złodziei. Im mniej takich przepisów prawnych, tym lepiej; i im mniejszy rząd tym lepszy. Nie będzie nikt "gonił" i karał za przestępstwa i korupcję. A przecież szara strefa w gospodarce to też rozwój - a jaka to będzie wolność dla pospolitej ludzkiej osoby, to nawet nie wspomnę. Niech żyje liberalizm i globalizacja!
 • @Naczelny 18:17:51
  Rzeczywiście, nie każdy "naczelny", to Naczelny. Pana Ryszarda zatem przepraszam, co tym bardziej mnie cieszy, gdyż poglądy powyższego "naczelnego", zdumiały mnie znając poziom intelektualny p.Ryszarda Opary.

  Natomiast "naczelnemu" nim odpowiem, to prosiłbym o sprecyzowanie, co rozumie pod pojęciem " ośrodków ruskiej agentury" ?
 • Szanowny Naczelny-ku, nie zajmuj się Pan sianiem FAŁSZYWEJ PROPAGANDY! Gdzie była w moim wpisie wzmianka o żydzie?? Kłaniam się.
  .

  Ci tak zwani żydzi, to pozostawiony pomiot FRANCY-jskich

  KRZY-ŻAKÓWŚWIĘTEGO CESARSTWA ŻYMSKIEGO jakimi byli i są

  PAPIESCY RYCERZE ŚWIĄTYNI SALOMONA (TEMPLARS) - Obecnie

  ZAKON MALTAŃSKI.


  Jak również RYCERZE najemnicy, bandyci SZWAJCARSCY ZAKONU

  NAJŚWIĘTRZEJ MARYJI PANNY ZAWSZE DZIWICY :) z JEROZOLIMY -

  Wcześniej zwani SZPITALNIKAMI.  Tak zwani żydzi, byli uprzywilejowani i chronieni armią już w

  starożytnym ŻYMie !! Jak również w ŚWIĘTYM CESARSTWIE ŻYMSKIM

  FRANCów i NARODU NIEMIECKIEGO !!  To PAPIEŻ przygnał i uprzywilejował ŻYDów na terytorium ówczesnego

  KRÓLESTWA POLSKIEGO i postawił ich ponad Słowianami i innymi,

  KATOLIKAMI !!


  I CESARSTWO ŻYMskie chroni i rozdaje przywileje tym tak zwanym żydom do dnia dzisiejszego !!!


  A teraz towarzyszu "Naczelny-iku" możecie to wszystko donieść na plebanię lub do kachału (to jedno i to samo) i na pewno zstaniecie wyróżnieni kartkami na dywan, cukier i wódkę :)


  Kłaniam się,

  Bogumił Boguchwał.
 • @Talbot 18:27:31 - Swięta Preawda :)
  .


  .
 • @stanislav 18:05:55
  Dobre podsumowanie.
  Z tego, co do tej pory zaobserwowałam, pomijając już "fenomen" ONR http://lotna.neon24.pl/post/137494,oboz-narodowo-radykalny-przewodnik-dla-zagubionych ruch narodowy "ludzi młodych o nowoczesnej mentalności" (cokolwiek by to miało oznaczać), bardziej dzieli, niż scala naród - na podstawie wieku, wyznania, pochodzenia etnicznego, jak również ich bardzo konkretnych poglądów politycznych. Podejrzewam, że również wykształcenia, skoro ktoś taki jak Marian Kowalski był jednym z przywódców. Na dodatek nie ma konkretnej propozycji dotyczącej gospodarki, czy konkretnego planu naprawy państwa, ale jest za to wiele ideologii. Idea think-tanków również nie napawa optymizmem, bo czyż prości robotnicy, działacze Solidarności nie mieli doradców, którzy ich zdradzili? Jacy ludzie mieliby pełnić tę rolę i skąd wiadomo, czyim interesom służą?

  W sumie wygląda to na sklecanie na siłę jakiegoś ruchu, który podzielony na szereg frakcji i dzielący Polaków miałby stanowić spójną i nieprzeniknioną alternatywę dla układu magdalenkowego, co jest marzeniem ściętej głowy. Trzeba pracy u podstaw, kształcenia i informacji, trzeba spójności środowisk i pokoleń, bo młodzieńczy zapał, gorące serca i marsze z flagami, krzyżami i sztandarami nie wystarczą. Cała sztuka, aby zmienić rząd na lepszy - mądrzejszy, bardziej odpowiedzialny i pro-polski, a nie na następny gabinet dyletantów.
 • @Kruk63 20:23:11
  Sklejanie tego, czego skleić się nie da, nie ma sensu.
  Stosunek do katolicyzmu to świetny probierz postawy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:04:11
  Obawiam się, że to jeszcze nie ten moment.
  Ale skądinąd wiem, że Ruch Narodowy "ma ucho" także dla blogosfery, więc małymi kroczkami...
 • @stanislav 21:34:08
  Chodzi o różnych piewców Putina (zbawcy ludzkości, oby żył wiecznie), oraz "braci Słowian". Czyli o współczesnych tzw. "gawnojedów", szczerych prorosyjskich troli, sygnatariuszy wiernopoddańczych listów do Władymira Władymirowicza itp.

  A także o środowiska wywodzące swą tożsamość jeszcze z czasów PRL, nierzadko z ówczesnych struktur siłowych lub "informacyjnych".

  Te osoby/środowiska widzą, lub przynajmniej próbują przedstawiać świat binarnie ("jak nie Zachód, to Rosja"; "jak nie z nami, to przeciwko nam") oraz są cywilizacyjnie rozmyte (a przynajmniej nie mają poczucia obcości cywilizacyjnej turańszczyzny). Nierzadko uprawiają też prymitywne, na granicy prowokacji, antysemickie jodłowanie (echa partyjnego przesilenia w '68?).

  Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Czekam na konkrety z Pana strony.
 • @Krystyna Trzcińska 01:42:30
  Rzeczywiście, ani słowa o Żydach ;)
  Panu (Pani?) za komentarze już dziękuję, wystarczy.
 • @wercia 16:47:21
  Ależ, jak to Polonia nic nie robi?! Zrzędzi, wyszydza, popluwa...
 • @Naczelny 08:30:36
  Polonia jest zdezorganizowana.
  Okres po 89 roku to czas niszczenia Polonii, a "zamienianie" jej na środowiska żydowskie, które, rzekomo, miały Polonię reprezentować.
  Wielkie "zasługi" w tym wszystkich MSZ.
  Tych, którzy zachowali polskość traktowano jako agentów SB.

  To wszystko należy na nowo budować. Tam (Polonia) jest ten sam problem, co i w kraju: najpierw należy zdefiniować polskość i rozpatrzyć, kto wykonuje polskie obowiązki (patrz Dmowski), a kto tylko płynie wraz jabłkami za okrętem i głośno krzyczy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:40:43
  Moim zdaniem warto rozdzielić określenie tego, "jak jest" od tego, "kto winny".

  Dwa miesiące temu wypisałem się z listy dyskusyjnej Polaków i Polonusów z całego świata, na której byłem od dwóch dekad. Poziom negatywności, szyderstwa, niemocy i zgorzknienia przekraczał tam nawet to, co serwują nam postępowe polskojęzyczne media.

  Niestety rozczarowanie rozbiciem pierwszej Solidarności, a potem okres przemian nieodwołalnie zwichnął, skwasił, okaleczył to pokolenie.

  Cała nadzieja w młodych.
  I w nielicznych niedobitkach starszych, którzy mimo doświadczeń nie stracili ani rozumu, ani ducha.

  Pozdrawiam!
 • @stanislav 18:05:55
  Posługiwanie się symboliką ułatwiająca interpretować WPS jako totalitarystyczny i krypto komunistyczny.

  http://bi.gazeta.pl/im/2/9524/z9524512IE,Srodowiska-lewicowe-podczas-marszu-pustych-garnkow.jpg

  https://i.wpimg.pl/O/600x400/i.wp.pl/a/f/jpeg/28914/sierp_mlot_pochod_600.jpeg
 • @Naczelny 08:11:27
  Ponowne takie ble, ble naczelnego a konkretów brak, czy to w sferze ekonomii czy gospodarce, obronności, polityce społecznej, energetyce, polityce żywnościowej, służbie zdrowia, nie mówiąc już o polityce zagranicznej czy obronnej.
  Brakuje konkretów np; n/t przynależności do NATO, UE, czy obronność Polski polegać ma na budowaniu z WP, wojska służące usraelowi, czy okupacja Polski przez obce wojska to co??? A co z lichwa, polityką zagraniczną??? Czy chodzi o to samo co było i jest a więc szukania guza z Rosją w interesie Usraela, czy służba banderowcom, co z technologią itp.
  Co do samej polityki i jej skutecznosci to widać na przykładzie karierowiczów od Kukiza, to tak ma wyglądać służba Polsce i Polakom jak to robią Kulesza, Grzymkowski, Chruszcz itp podobni pasożyty???
  Ach szkoda klawiatury na przedszkole prowadzone na smyczy przez małą i dużą ambasadę.
 • @Naczelny 09:02:47
  Stojąc na fundamencie kłamstwa i udawać że się nie widzi gdzie się stoi, to i kluby dyskusyjne są niewiarygodne.

  W takiej pozycji może trwać "jałowa dyskusja" w nieskończoność.

  Aby osiągnąć nowy horyzont jest potrzebny prawdziwy grunt i możliwość utrzymania równowagi.

  Pozbawieni konstytucją równowagi władzy (liczbą 3 nieparzystą ) o nowym horyzoncie możemy tylko mażyć.:)
  Pozdrawiam
 • @Wrzodak Z. 09:43:46
  Szanowny Panie, w moim wpisie jest link do Programu Ruchu Narodowego, proszę poczytać. Proszę również uważniej śledzić wypowiedzi posła Winnickiego i innych liderów.
 • @Husky 09:39:31
  Tobie kundlu alaskański, wszystko jedno jak to w zwyczaju waszej nacji, raz lewica, raz prawica, byle nasza kamienica !

  Z Jankiem Śpiewakiem, deprywatyzatorem Jakim. Winnickim, Bosakiem, Tumanowiczem, Kowalskim, Zawiszą, Justysią Halcyk itd. założycie na pewno jakąś nową "międzynarodówkę", z nowym horyzontem na miarę horyzontów " naczelnego".

  I koniecznie dla większej zbożności dzieła potwierdźcie to pielgrzymką na Jasną Górę i błogosławieństwem przewielebnych.

  I niech wam Szewach, Szymcha i Jarosław błogosławi ! :)))
 • @stanislav 15:36:13
  Myślę, że to już nie jest śmieszne
  8-)))))))
  Pewnie się też i ty obrzezałeś.
  Jak mi przykro
  8-))))))))
 • @stanislav 18:05:55
  "Bardzo duże zinfiltrowanie środowisk kierowniczych RN przez środowiska żydowskie."

  To by była bardzo ważna sprawa - gdyby była. Czekam cierpliwie na uzasadnienie...
 • @Naczelny 16:08:46
  To ciekawe, że Program wyraża opinię na temat imigracji, ale nie wspomina o żydach ani słowa. Ani o żydach, ani o nagminnym wydawaniu źydom polskich paszportów, ani o stosunkach z Izraelem. Dlaczego?

  Ochrona złotówki to jeszcze za mało, o ile ta złotówka nie może być emitowana przez skarb państwa, a rząd musi się zadłużać w żydowskich bankach. Czy Narodowcy o tym nie wiedzą?

  Tutaj następny kwiatek z Programu:
  "Wielkie nadzieje związane z odkryciem i wydobyciem w Polsce gazu łupkowego nie zostały spełnione, a z perspektywy czasu widać, że w polityce rządu propaganda sukcesu wzięła górę nad realnymi działaniami. Ruch Narodowy postuluje kontynuację prac zmierzających do uruchomienia krajowego wydobycia ze złóż łupkowych. W sytuacji dopuszczania do odwiertów zagranicznych inwestorów zaniezbędne uważamy ustanowienie regulacji, gwarantujących interesy Skarbu Państwa i bezpieczeństwo mieszkańców na terenach sąsiadujących z odwiertami. Konieczna jest także ostrożniejsza polityka rządu w zakresie gospodarowania koncesjami na poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego."

  Nie dotarło do Narodowców jak wielkie dewastacje środowiska, w tym wód gruntowych, są związane z gazem łupkowym i jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców to całkowite zaniechanie wydobycia gazu łupkowego? Czy może to nowocześnie myślące młode pokolenie nie dba o środowisko naturalne?
  Nota bene, kto miałby te łupki wydobywać? Koncerny "amerykańskie", które będą się dzielić łupami z łupków ze skarbem państwa i wypłacać mieszkańcom odszkodowania? Ja to między bajki włożę.
 • Następny wykwit - roboty publiczne ZAMIAST zasiłku dla bezrobotnych
  Tutaj też zapewne zadziałali żydowscy guru typy JKM. Prace publiczne, czyli przymusowa praca niewolnicza - bo za nielegalne, głodowe stawki zamiast przysługującego zasiłku, była wielokrotnie wprowadzana w różnych krajach Zachodu, gdzie z nich szybko rezygnowano, kiedy okazało się, że kompletnie nie zdają egzaminu, bo ludzie, którzy muszą poświęcić czas i pieniądze ( których nie mają) na dojazd do przymusowej pracy, nie mają ani czasu na poszukiwanie pracy, ani środków na przeżycie; często dochodzi do tego kwestia opieki nad małymi dziećmi. Poza tym, już widzę, osoby po czterdzieste i pięćdziesiątce przy łopatach, szczególnie kobiety., wolne żarty!

  To jest doprawdy skandal, że podpisani pod tym programem "narodowcy" mają czelność proponować "rozwiązania" wymodzone przez neokonów, zamiast skupić wysiłki na likwidacji bezrobocia poprzez rozruch gospodarki.
 • @Husky 15:45:00
  Nie dość, że kundel, to jeszcze obrzezany?! A fuj!
  Wy to macie dziwaczne upodobania w tej międzynarodówce:)))
 • @Naczelny 16:08:46
  ""Bardzo duże zinfiltrowanie środowisk kierowniczych RN przez środowiska żydowskie."

  To by była bardzo ważna sprawa - gdyby była. Czekam cierpliwie na uzasadnienie..."

  Poczytaj Program Ruchu Narodowego ze zrozumieniem, to znajdziesz uzasadnienie.
 • @stanislav 17:07:25
  Wy w tym WPS to macie dziwaczne upodobania w tej międzynarodówce komunistycznej

  a fuj
 • @Lotna 16:41:35
  Brawo - ktoś czyta! :)
  Ale najwyraźniej przegapiła Pani mnóstwo wypowiedzi RN w sprawach związanych z ustawą IPN i roszczeniami żydowskimi.
  Program zawiera więcej nierówności - ale to skutek autentyzmu, pisania go przez młodych ludzi, a nie cwanych wygów.
 • @Lotna 17:05:49
  Faktem jest, że państwowe rozdawnictwo jest i niemoralne, i demoralizujące. Nie trzeba być k*rwinistą, by to zauważyć. By tego nie widzieć, trzeba być co najmniej socjalistą starej daty...
  Roboty publiczne sprawdziły się w okresach kryzysów.
 • @Naczelny 18:07:09
  Ach, no tak! Do tej pory mieliśmy wymówki, że rządzący są nieudacznikami, bo starzy i głupi, a teraz mamy mieć, że są młodzi i głupi? Nic, ale to absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten program był pisany przez ludzi wykształconych i mądrych, skoro ten ruch się deklaruje, że obejmuje wszystkich patriotycznych Polaków, bo takich w Polsce nie brakuje.
 • @Naczelny 18:10:52
  Faktem również jest ogromna różnica między rozdawnictwem a umożliwieniem przetrwania ludziom, którzy nie mogą znaleźć pracy! To co, mają zdychać z głodu, jeśli się nie nadają do łopaty?

  O kryzysie możemy mówić po wojnie, po rewolucji, powodzi, abo trzesięniu ziemi - wtedy roboty publiczne z pewnością zdadzą egzamin, tym bardziej że chcąc nie chcąc, wszyscy będą się do nich garnęli.
 • @Lotna 19:28:01
  "Nic, ale to absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten program był pisany przez ludzi wykształconych i mądrych, skoro ten ruch się deklaruje, że obejmuje wszystkich patriotycznych Polaków, bo takich w Polsce nie brakuje."

  Jestem obiema rękami, sercem i głową "za"!

  Zatem trzeba coś robić, przeć w tym kierunku, pomagać.
 • Goryle to też ssaki z gatunku naczelnych
  "Na dodatek rolę grają obiektywne, nieubłagane prawa demografii: ze sceny politycznej stopniowo, acz nieodwołalnie schodzą pokolenia skażone mrokiem PRLu."/Naczelny Ssak/  Coś z tą chronologią jest tutaj nie tak. To Wy Narodowcy skażeni jesteście mrokiem lat dwudziestych XX wieku.  Cechy charakterystyczne nazizmu w bardzo ogólnym zarysie:

  SYSTEM POLITYCZNY - liberalna demokracja

  POGLĄDY- krańcowo prawicowe, krańcowo antykomunistyczne

  PROGRAM- rola wybranej religii, nacjonalizm, rasizm, pan-polonizm, seksizm( wyłączenie kobiet z życia politycznego, zakaz aborcji), militaryzacja społeczeństwa, wsparcie rządu dla mniejszości narodowych poza granicami kraju (wywieranie nacisku na małe i słabe kraje: Litwa, Białoruś, Ukraina), polityka zagraniczna podobna do niemieckiej za czasów Hitlera ( utrzymanie przyjaznych stosunków z państwami silniejszymi aż do momentu, kiedy uda nam się wyprodukować dzięki amerykańskiej pomocy naszą własną broń nuklearną)


  W samym programie zwróciłam uwagę na kilka istotnych rzeczy: likwidację bezpośredniej demokracji, jednomandatowe okręgi wyborcze i likwidację ZUS.

  Jest tego więcej, aż włosy stają na głowie, ale z braku czasu dokończę jutro.
 • @AgnieszkaS 01:44:40
  Szanowna Pani,

  Pani komentarz nosi znamiona manipulacji. Dlaczego przytacza Pani slogany dotyczące niemieckiego nazizmu, a potem mówi o Ruchu Narodowym? Co ma piernik do wiatraka? Czy Pani widuje wszędzie "faszystów"?

  Co do uwag do programu, czy aby na pewno czytała Pani program RN, a nie jakiś inny? "Likwidacja bezpośredniej demokracji" - niby w którym miejscu Programu? I jak można likwidować coś, czego nie ma? Wprowadzając JOWy i obligatoryjne referendum?! Czy Pani kpi, czy się pomyliła, pisząc komentarz?

  ZUS jest coraz bardziej fikcją...Program RN proponuje emeryturę obywatelską. Aż się boję zastanawiać, czemu tak od tego Pani "stają włosy na głowie".
 • @Naczelny 20:12:48
  Problem tylko w tym, że Ruch Narodowy wcale nie jest "za", co dokladnie można zobaczyć na tym filmiku, jak to organizatorzy reagują na jakąkolwiek krytykę:
  https://youtu.be/ueTvHwWikRo
 • @Naczelny 06:05:35
  "Dlaczego przytacza Pani slogany dotyczące niemieckiego nazizmu, a potem mówi o Ruchu Narodowym? Co ma piernik do wiatraka? Czy Pani widuje wszędzie "faszystów"? "

  Jeśli ktoś tutaj manipuluje, to raczej Naczelny,ma nie AgnieszkaS. Swastyki, brunatne koszule i czarne krawaty, a na dokładkę rzymskie pozdrowienie jak za Hitlera. Polscy patrioci? Ależ oczywiście, to ONR! Trudno nie widzieć faszystów, jeśli ONR-owcy zachowują się jak faszyści, no chyba że ktoś jest ślepy i głuchy.

  Agnieszka słusznie też zauważyła wykluczenie kobiet - następny podział społeczeństwa przez RN, oprócz wszystkich wcześniej wymienionych. Widać to również na ich zjazdach, gdzie kobiety są wyjątkami.

  Jak chodzi natomiast o likwidację demokracji, to chyba wiadomo, że jeśli praktycznie cała władza zostanie odebrana prezydentowi, premier będzie mógł się stać dyktatorem, tym bardziej mając poparcie swojej partii i nie będąc wybierany w wyborach bezpośrednich (patrz program RN).

  Natomiast JOWy są doskonałą receptą na zabetonowanie sceny politycznej przez dwie partie, co widać dokładnie w USA i Kanadzie, o czym żydowscy przewodnicy RN doskonale wiedzą i dlatego za jowami agitują, ba nawet zapisują w swoich programach.
 • @AgnieszkaS 01:44:40
  "Jest tego więcej, aż włosy stają na głowie, ale z braku ... dokończę jutro."

  To przez jeden dzień Pani włoski urosną?
  Ależ ci USmani maja techniki...
  ;-)))

  Ja tam wiem jedno: jak kobiety zajmowały się swą urodą, a nie polityka - świat był normalny. A teraz zaczęła się już militaryzacja kobiet. Do czego to dochodzi...
 • @Naczelny 13:20:42
  Czytałem, ręce opadają, to taki liberalizm połączony z socjalizmem i globalizmem.
  Winnickiego słuchać nie zamierzam, ponieważ podobne teksty za młodu wygłaszał jego ,,wuc" koń, obaj są tak wiarygodni jak obecnie szkapa ,,mecenas".
  Gościu, który nie ujął się za Polakiem Piskorskim, jest dla mnie nie wiarygodny, tym bardziej, że Piskorski przynajmniej m2 polskiej ziemi obronił a Winnicki????? żyje na koszt podatnika i NO jeszcze kogo????????
  Jego antyrosyjskość, uległosć dwóch ambasad stawia go po tej samej stronie co obecny ,,nasza szkapa", tak samo jak ,,norodowców" od Kukiza np; Kulesza, to nic innego jak Pisuar - bis a nie Narodowcy.
 • @Naczelny 06:05:35
  "Co do uwag do programu, czy aby na pewno czytała Pani program RN, a nie jakiś inny?"/Naczelny/

  Szanowny Panie,
  Oto kilka interesujących cytatów z Waszego "Programu":

  "Ponadto zlikwidujemy parytet wyborczy. Pomijając fakt, że jest on implementacją do prawodawstwa feministycznej ideologii, rozwiązanie to uwłacza kobietom i prowadzi do absurdalnych sytuacji, w których kobiety niezainteresowane polityką trzeba umieszczać na listach wyborczych tylko po to, aby spełnić formalne progi, wymyślone przez lewicę. Ruch narodowy popierał przyznanie kobietom praw wyborczych, Polska należała do krajów europejskich, które zrobiły to najwcześniej, a narodowcy w Sejmie byli wówczas najliczniejszym klubem. Nie widzimy jednak żadnego powodu, by poprzez inżynierię społeczną sztucznie próbować zrównać odsetek mężczyzn i kobiet zainteresowanych uprawianiem polityki. "


  "Dekomunizacja instytucji kultury i nauki Warunkiem koniecznym wolnego życia kulturalnego jest usunięcie z wszelkich stanowisk decyzyjnych osób, które swą jawną lub tajną pracą afirmowały w Polsce PRL-owski socjalizm. Nie postulujemy, by jako twórcy całkowicie zniknęli z życia kulturalnego i naukowego, ale sprzeciwiamy się powierzeniu im prawa decydowania o możliwościach rozwoju młodych artystów czy akademików. Czas przekazać pałeczkę przedstawicielom średniego pokolenia, nie zawdzięczającym kariery układom politycznym ani rodzinnym. "


  "Uproszczenie dostępu do broni Polska należy obecnie do najbardziej rozbrojonych krajów na świecie (posiadających najmniejszą liczbę sztuk broni na 1000 obywateli). Jest to dziedzictwo rządów komunistycznych, które postrzegały siebie jako władzę okupacyjną, a naród polski jako swojego wroga. Teoretycznie demokratyczne rządy III RP w niczym nie zmieniły podejścia do broni z czasów PRL – pomimo że doświadczenia historyczne pokazują, iż w najtrudniejszych czasach i pod wrogą okupacją posiadanie prywatnej, ukrytej broni osobistej może wiele zmienić w losach narodu. Zapewnienie Polakom lepszego dostępu do broni osobistej – nabywanej w celach sportowych, hobbystycznych i dla ochrony osobistej – jest najprostszym i niewymagającym żadnych nakładów budżetowych sposobem poprawy bezpieczeństwa narodowego."

  "W stosunkach z Republiką Litewską musi nastąpić zasadnicza zmiana paradygmatu politycznego. Priorytetem państwa polskiego nie mogą być dobre relacje z kolejnymi litewskimi rządami, ustanawiane niezależnie od postępujących procesów agresywnej lituanizacji naszej mniejszości narodowej w tym kraju. Strategicznym celem państwa polskiego musi być wsparcie naszych rodaków na Wileńszczyźnie i stały nacisk na litewskie władze w tym względzie. Zaprzestanie wynaradawiania Polaków i likwidowania polskich szkół, pozytywne załatwienie kwestii pisowni nazwisk oraz majątkowej dyskryminacji Polaków przy okazji zwrotu mienia zagrabionego przez Związek Sowiecki – spełnienie tych postulatów jest niezbędnym warunkiem wstępnym dla ustanowienia poprawnych relacji między państwem polskim a litewskim. Polska dysponuje środkami zachęt i nacisku na litewskie władze. Ze względu na ograniczony potencjał gospodarczy, militarny i polityczny Litwy, kwestia polskiej mniejszości narodowej jest sprawą o największym ciężarze gatunkowym w relacjach z tym krajem. "


  " Polska ma do zaoferowania Białorusi intensyfikację współpracy gospodarczej oraz zniesienie nacisku politycznego i anulowanie wsparcia dla antyrządowej opozycji politycznej. Powinniśmy podjąć starania, by wziąć udział w modernizacji białoruskiej gospodarki i zwiększyć poziom naszych inwestycji w tym państwie. Warunkiem do poprawy relacji muszą być jednak konkretne gesty wobec naszej mniejszości narodowej, jak choćby otwieranie nowych szkół czy klas z językiem polskim na terenach, na których Polacy stanowią duży odsetek mieszkańców."


  "Relacje Polski z Rosją, podobnie jak z innymi mocarstwami, są trudne, ponieważ mocarstwa zawsze rozmawiają ze słabszymi państwami z pozycji siły. Największym atutem Rosjan w relacjach z Polską pozostaje kwestia surowców energetycznych, dlatego naszym celem powinna być kontynuacja dążeń do dywersyfikacji źródeł energii. Należy w tym celu wykorzystywać nowe możliwości, m.in. w zakresie współpracy z Iranem i innymi państwami Bliskiego Wschodu. Silna gospodarka, odbudowana armia oraz zdywersyfikowanie źródeł energii wystarczą do tego, by państwo polskie było odpowiednio silnym partnerem dla Federacji Rosyjskiej. Poważnym problemem w relacjach polsko-rosyjskich pozostaje kwestia katastrofy smoleńskiej. W interesie Polski leży możliwie pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii. Drażliwa kwestia obecności w Polsce sowieckich pomników i miejsc pamięci musi zostać rozwiązana z uwzględnieniem zasady ‒ pełna dekomunizacja przestrzeni publicznej, przy jednoczesnym zachowaniu chrześcijańskiego szacunku dla grobów, niezależnie od tego, kto w nich spoczywa. "


  "Ruch Narodowy stoi na stanowisku, że, w obecnej sytuacji, Polska powinna oczekiwać od Stanów Zjednoczonych realnego wsparcia naszego potencjału obronnego. Mowa w pierwszym rzędzie o transferze technologii militarnych do polskiego przemysłu obronnego i finansowym udziale w rozwoju polskich sił zbrojnych. Jeśli Stany Zjednoczone traktują nas jako poważnego partnera i sojusznika, powinny być zainteresowane realnym wzmacnianiem polskich zdolności bojowych. "


  "Podstawowym interesem Polski na Wschodzie jest co najmniej utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania[...] Kresy Wschodnie to dorobek unikalnej cywilizacji polskiej. Cywilizacji, która nie przez podbój, a przez składanie oferty kulturowej, niosła swoje wartości, w tym język, na Wschód. Trendom płynącym z pozycji lewicowo-liberalnych, oskarżającym Polaków o wszelkie niegodziwości, trzeba przeciwstawiać się w aktywny sposób. Uświadomienie współczesnym Polakom, że są kontynuatorami projektu kulturowego, uosabianego przez dawną Rzeczpospolitą, jest jednym z tych sposobów."


  http://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf
 • @Naczelny 06:05:35
  "Pani komentarz nosi znamiona manipulacji. Dlaczego przytacza Pani slogany dotyczące niemieckiego nazizmu..."/Naczelny/

  To nie są slogany tylko porównanie faktów:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism
 • @Lotna 06:26:31
  Linkowany clip YouTube dowodzi tylko tego, że już 5 lat temu RN potrafił bronić się przed rozbijactwem i "ruską agenturą".
 • @Lotna 06:51:51
  Proszę się zatem włączyć w działania Ruchu - będzie więcej Pań. Kobiety są mile widziane i już w tej chwili robią świetną robotę!

  Co do widywania faszystów, proszę odstawić Wyborczą i sięgnąć do źródeł, tj. deklaracji ideowej ONR, jego historii i rzucić okiem też do katolickiej nauki społecznej.

  Kłaniam się.
 • @Naczelny 06:05:35
  "ZUS jest coraz bardziej fikcją...Program RN proponuje emeryturę obywatelską."

  Liberałom zależy na tym aby ZUS był fikcją. Tym łatwiej im przyjdzie ZUS zlikwidować. Emerytura obywatelska to będzie suma pieniędzy jednakowa dla wszystkich i nawet nie pozwalająca na przeżycie. Dlatego proponujecie obywatelom robienie oszczędności (Program). Ciekawe z czego?
 • @Wrzodak Z. 08:00:55
  Szanowny Panie Zygmuncie,
  Odkładam na moment polemiczne zacięcie i bardzo proszę, żeby Pan przez moment też odszedł na dystans i zastanowił się: czy widzi Pan do zaproponowania coś bezinteresownego i POZYTYWNEGO?
 • @AgnieszkaS 08:18:37
  Nie spodziewałem się, że NEon24.pl jest aż tak pluralistyczny, że bywają na nim osoby o Pani światopoglądzie :) Chapeau bas!

  Wujek Google: "Wedle obiegowej opinii: nacjonalizm jest tożsamy z szowinizmem, ksenofobią, rasizmem i promocją supremacji białej rasy. Twierdzenie owe jest jednak błędne, opierające się na jeno tylko stereotypowym obrazie narodowców, wyniesionym jeszcze z okresu PRLu. Władzom komunistycznym wygodniej było tworzyć czarny PR dla ruchów oddolnych, narodowych, gdyż mogli tym śmielej przedstawiać lewicę, jako lek na chorą prawicę. Skoro bowiem Hitler był, jak chcieli wmówić społeczeństwu, nacjonalistą, to z góry można było założyć, że cała idea narodowa jest przesiąknięta „heilowaniem“, swastykami i nietolerancją. [...] Mnogość nacjonalizmów każe wykluczać jakiekolwiek próby generalizowania narodowców. Nie ma jednej idei nacjonalistycznej: jedne ugrupowania mogą mieć sprzeczne interesy, od innych – i to w obrębie tego samego społeczeństwa. Nie pozwólmy sobie więc wmówić, że to, co jest naszym polskim nacjonalizmem, stawiającym na idee narodowo katolickie, jest faszyzmem czy nazizmem. Nic bardziej mylnego.. lub zakłamanego." https://parezja.pl/nie-ma-jednego-nacjonalizmu/
 • @Naczelny 09:15:18
  ONR i MW ma się tak do polityki, jak harcerstwo do wojska.

  Każdy może wstąpić do armii, nie tylko ci z przysięgą harcerską.

  Z drugiej strony żaden harcmistrz formalnie rzecz biorąc nie ma nawet kwalifikacji szeregowego.

  Podobnie jak prawdziwa armia wymaga posłuszeństwa, tak też prawdziwa polityka wymaga cierpliwości.

  Nie należy kwestionować celowości istnienia ONR i MW, podobnie jak i sensu harcerstwa (sam nim byłem).

  Odróżnijmy jednak przedszkole od wyższej uczelni.

  Problemem polskiej polityki jest brak prawidłowo funkcjonujących przejściowych etapów działalności ("dobrze ukierunkowanych szkół średnich", mówiąc obrazowo). Mamy ideowe świetnie zorganizowane przedszkola (MW, ONR, także lewica ma swoje przybudówki), wolność słowa (blogi, internet, gazety), a nie ma przełożenia na realne szanse działania. Nadal etaty w samorządach traktowane są jako synekury.

  Wg założenia takim etapem pośrednim (szkołami średnimi dla polityków) powinny być właśnie samorządy (i prezes PIS postuluje tego typu płaszczyznę działalności jako etap przejściowy dla "młodych chcących się sprawdzić").

  Z tym, że wiadomo, kto trafia do samorządów. Ludzie "lokalnie dobrze zakorzenieni", a do wykształcenia tego typu korzeni trzeba albo lat pracy, albo znajomości na wstępie. Bo trzeba BYĆ ZNANYM.

  Wskutek takiego mechanizmu lwia część potencjalnych następców elit politycznych idzie do biznesu (albo drobnego, albo korporacyjnego, wykonując prace niewymagające reklamowania się) i nigdy z niego nie wychodzi, bo nie ma żadnych sensownych mechanizmów przejścia między biznesem a polityką.

  A przecież powinno być tak, że polityka jest dla tych, co w biznesie się sprawdzili.... jako ukoronowanie ich zaangażowania. Nikt lepiej nie zarządzi gminą niż ten, kto był w stanie dobrze własną firmą pokierować. To nie są, wbrew pozorom, rozłączne dziedziny. Myślenie, że biznes a polityka to rozdzielne gałęzie ludzkiej działalności, przyświeca tylko takim tuzom polskiego życia politycznego, jak Kaczyński (sam nigdy nie był wolnorynkowo zaangażowanym pracownikiem - nie miał możliwości sprawdzenia się, więc instynktownie szuka rozwiązań, do jakich przywykł (bezpieczeństwo, parasol państwowy, model quasi-socjalistyczny).

  Gdyby poszczególnym kręgom aktywności społecznej przypisać różne lata życia, starczyłoby na to, by normalny ktoś doszedł do poziomu najwyższego:

  Jednostka - rodzina - gmina - powiat - województwo - kraj/.
  (20-25) - (25-35) - (35-45) - (45-55) - (55-65) - (65-75).

  Niegłupie było to, co swego czasu proponowali niektórzy w krajach anglosaskich, by pozycja w polityce (także lokalnej) zależała od wartości uiszczonych podatków (podatki jako pochodna ideowego zaangażowania w tworzenie państwowości). Oczywiście o przeznaczeniu zebranych z tytułu podatków środków decyduje wspólnota, a nie sponsor... ale warto zadbać o motywację sponsora.

  Podobnie jak szefami samorządów zawodowych, izb lekarskich itd. powinni być nie ci, którzy "lubią działać", ale ci, którzy są najlepsi w swoim zawodzie.

  A kilka młodych twarzy w sejmie to tylko kwiatek do niemodnego garnituru.

  Nie mam nic przeciwko rządom geriatrii, jeśli to jest mądra geriatria (o wiele mniej groźna, niż rewolucyjna, a nieświadoma zagrożeń iuventia), ale warunkiem skutecznego przekazywania tego, co dobre, jest odpowiednio dobrany mechanizm dokoptowywania elit.

  A jakoś tego brak.
 • @maharaja 10:27:15
  Dziękuję za komentarz. Wyważony i przede wszystkim rozsądny. I - w przeciwieństwie do większości wcześniejszych - nie robiący zarzutów Ruchowi Narodowemu o to, że w ogóle jest, jak on śmie!

  Byłbym zobowiązany za pociągnięcie wypowiedzi aż do konstruktywnej konkluzji. Co można i należy w tej sytuacji (z)robić?

  Ukłony.
 • @Naczelny 18:10:52
  "Roboty publiczne sprawdziły się w okresach kryzysów."

  No przecież Szanowna Lotna napisała, że się nie sprawdziły jako zastępstwo dla zasiłku dla bezrobotnych.
  Czym innym są roboty publiczne dla bezrobotnych za wynagrodzeniem, a czym innym zasiłek dla bezrobotnych.
  Zasiłek powinien być na takim poziomie, żeby można było żyć i szukać pracy.
  Roboty publiczne dla bezrobotnych powinny mieć charakter dobrowolny a motywacją powinna być zapłata. Np 2 razy większa niż zasiłek dla bezrobotnych.
  Chyba logiczne jest, że do robót publicznych pójdą wtedy bezrobotni, prawda?
  A Ci, o których wspomniała Szanowna Lotna, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogą się podjąć robót publicznych zostają na sensownym zasiłku.
  Za trudne do ogarnięcia?

  Pozdro!
 • @Naczelny 06:05:35
  "ZUS jest coraz bardziej fikcją...Program RN proponuje emeryturę obywatelską. Aż się boję zastanawiać, czemu tak od tego Pani "stają włosy na głowie"."

  ZUS "musi zostać", bo inaczej was emeryci zjedzą ;-)
  Trzeba mówić, że będzie radykalnie zreformowany. Zlikwidowane mają być składki.
  Jest to możliwe gdy się przejdzie z systemu składkowego na budżetowy.
  Konsekwencjami takiego ruchu są:

  - ożywienie gospodarcze
  - poprawa sytuacji demograficznej
  - zmniejszenie biurokracji

  ZUS w takim wydaniu może składać się z kilku, może kilkunastu osób zamiast 45 tysięcy obecnie, które będą oddelegowane z GUS, NBP i MF i będą ustalać wysokość świadczeń socjalnych w ciągu jednego dnia w ramach swoich obowiązków służbowych.

  Tylko RN musi pamiętać, że likwidacja składek to tylko jeden z koniecznych kroków poza wprowadzeniem:

  - suwerenności monetarnej
  - wiążącej mocy referendum
  - kontraktu wyborczego
  - jednolitego prostego podatku zamiast obecnego pierdolnika z kilkuset
  - Ustawy Wilczka
  - neutralności
  - POLEXITU
  - powszechnego poboru
  - OT
  - całkowitego zakazu GMO
  - wyboru sędziów, komendantów

  Więcej "grzechów" nie pamiętam ;-)
  Wszystkich chętnie skosztuję.

  Tylko pamiętajcie o suwerenności monetarnej!!!
 • @Jasiek 18:31:04
  Dziękuję za komentarz!

  Czyli da się komentować bez jadu i zrzędzenia, konstruktywnie ;) Co niektórym Wcześniej Komentującym pod łaskawą uwagę podsuwam...
 • @Naczelny 20:28:33
  "Czyli da się komentować bez jadu i zrzędzenia, konstruktywnie ;)"

  Robiem co mogie ;-)

  Dacie radę zdobyć większość konstytucyjną?
  Jeśli tak, to kiedy?
  Bierzecie pod uwagę, to że w Polsce znika co roku kilkanaście tysięcy osób?
  Pytam, bo "une" mogą Wam "zniknąć" wszystkich działaczy...
  A podobno spec-mośków jest u nas 40 tysięcy.
  I to tylko jedno małe państewko, dość odległe.
  Aż boję się pomyśleć ile może być w Polsce spec-szkopków...

  Ps.

  Propozycja mojego programu z wcześniejszego komentarza nie podlega dyskusji - to minimum. Można tylko dodać, ale nic ująć.
  Mam przepraszać? ;-D

  Ukłony
 • @Naczelny 09:08:20
  Panie Robercie, oczywiscie, że widzę i pragnął bym aby Narodowcy z krwi i kości rzaązili Polską, ale obecnie nie widzę takiej chęci z strony ,,wodzów" RN, widzę za to pieniactwo i karierowiczostwo bardzo wielu działaczy z RN - przykłady ludzi od Kukiza. Może nawet nie do końca oni są winni, ponieważ weszli do polityki bez przygotowania merytorycznego, surowi, a wiec łatwi do ogrania, czego dowodem są antypolskie i antynarodowe głosowania tzw. narodowców od Kukiza.
  Obecne czasy to Narodowiec powinien opierać swoją wiedzę o politykę gospodarczo - monetarną, jak będzie wiedział o co chodzi w ekonomi to reszta pójdzie łatwiej.
  Narodowiec to ma wiedzę a nie ma łazić po ulicach i drzeć się raz sierpem raz itd. to już obciach, My wymyśliśmy to w latach 80-tych.
  Szkolic się, czytać z zrozumieniem Dmowskiego i umieć kojarzyć fakty, a nie głosić tyranie sloganów ideowych, które są już przegrzane.
 • @Wrzodak Z. 22:06:19
  Szanowny Panie Pośle,

  "Karierowiczostwo" - to chyba normalne i naturalne, że pełnowymiarowymi działaczami będą osoby, które widzą w działalności politycznej swoją życiową karierę.

  Kukiz to nie narodowcy. To nie-wiadomo-co. Przez narodowców rozumiem cały czas Ruch Narodowy (dokładniej: ruch katolicko-narodowy, polski, którego polityczną organizacją jest partia Ruch Narodowy).

  Ciągle mam wrażenie, że robi się zarzuty młodym i szydzi z nich, że się pojawili w polityce, i nie znikają, i coś próbują robić.
  Czy w taki sposób - szydząc i wyśmiewając - mądry i kochający rodzic wychowuje dziecko?

  Zupełnie serio pytam na końcu swojego artykułu... Właściwie apeluję do każdego, w kim taki apel wywołuje choć drobne poruszenie: "gdzie znaleźć taką elitę elit, gotową bezinteresownie, w pierwszym szeregu postawić swoje nazwisko i autorytet, poświęcić energię i czas?.." Bezinteresownie, to znaczy także chowając do kieszeni własne ego, potrzebę znaczenia, uznania itd.

  Tak, co do anachronicznych haseł zgoda - pamiętam jeszcze lata 80. Ale również co do stosunków z Rosją daleki jestem od entuzjazmu. Pamiętam jeszcze lata 80 (i 70 w sumie też).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej